Kiinteistön hoitaminen

  • pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat
  • päivittäinen kunnossapitotoiminta
  • palveluiden hankinta ja valvontatoimet
  • oman palveluverkoston hyödyntäminen